IN THIS EDITION NEW: BLUE INNOVATION AREA, PACKAGING, DISPLAY AND DIGITAL

BLUE INNOVATION AREA In een van onze vorige nieuwsbrieven informeerden wij u over het in opbouw zijnde ervaringsgebied. We hebben dit nu gereed en de definitief de “blue innovation area” genoemd, gezien het feit dat we hier onze nieuwste ontwikkelingen, zowel middels de showroom, maar ook in levenden lijve tonen. Het gebied vormt de werkplek van onze productontwikkelaars, te midden van de door hen bedachte en vormgegeven producten. Het vormt het toonbeeld van de mogelijkheden die Akarton aanbiedt en het is daarom zeker de moeite waard, ons hiervoor te bezoeken. Heeft u interesse, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen onze organisatie.

BLUE INNOVATION AREA In one of our previous newsletters, we informed you about the experience area we were creating at that time. We have now concluded this project and eventually named it the blue innovation area. Here we are showing our latest developments by means of their physical presence. We still show a range of our products in our showroom. The area constitutes the place of work for our product developers, where they are surrounded by the products they have conceived and designed. These products can be seen as the paragon of the possibilities Akarton offers, and therefore de definitely worthwhile the visit. Should you be interested, please get in touch with your contact person within our organisation.

BLUE INNOVATION AREA In einem früheren Newsletter informierten wir Sie bezüglich der Erfahrungsumgebung, die damals im Aufbau war. Diese ist nunmehr fertiggestellt worden und hat letztendlich den Namen blue innovation area erhalten, da wir hier unsere neuesten Entwicklungen sowohl im Ausstellungsraum als auch in physischer Form vorführen. Die Umgebung ist der Arbeitsplatz unseres Produktentwicklers, wo er umringt ist von den von ihm und seinen Kollegen konzipierten und gestalteten Produkten. Die Umgebung ist ein Schaubild für die Möglichkeiten die Akarton anbietet und es lohnt sich sicher, uns hier zu besuchen. Sind Sie interessiert, setzen Sie sich dann in Verbindung mit Ihrer Kontaktperson in unserer Organisation.


PACKAGING Binnen ons klantenbestand hebben we natuurlijk een groot aantal klanten dat gewoon enkel de behoefte heeft haar producten feilloos van A naar B te versturen, zonder dat daar een mooie opdruk voor is gewenst, een bijzondere constructie voor wordt gevergd of met speciale additionele diensten wordt ver- zorgd. Ook voor die klanten is Akarton een geschikte partner. Uiteraard zijn wij zeer sterk in het aanbieden van allerhande maatwerk mogelijkheden maar ook voor reguliere kwaliteitsverpakkingen bent u bij ons aan het juiste adres.

PACKAGING A large number of our customers obviously just needs their products to be sent from A to B in a awless fashion, without the need for a fancy print, a special construction or special additional services. Also for these customers, is Akarton a perfect partner. We are obviously very strong in offering all sorts of additional possibilities, but also in providing regular high-quality packaging.

PACKAGING In unserem Kundenstamm gibt es selbstverständlich viele Kunden, die einfach dem Bedürfnis nachgehen, ihre Produkte auf einwandfreie Weise von A nach B schicken zu lassen, ohne dass dafür eine schöne Bedruckung, besondere Konstruktion oder spezielle zusätzliche Dienste erforderlich wären. Auch für diese Kunden ist Akarton der richtige Partner. Selbstverständlich sind wir stark im Anbieten aller Art von Möglichkeiten, aber auch für gängige Qualitätsverpackungen liegen Sie bei uns richtig.


DISPLAY De displayontwikkeling gaat zeer goed en hiertoe hebben we ook extra geïnvesteerd. In april en mei worden extra machines opgesteld, waarover meer in de komende nieuwsbrief. Onze keuze voor de beste kwaliteit te gaan tegen een zeer marktcomform tarief werpt zijn vruchten af en de opbouw van ons klantenbestand in dit marktgebied verloopt dan ook voorspoedig. Zo ook met afgebeelde displays die we hebben mogen verzorgen voor een van onze relaties. De displays zijn voorzien van een extra compartiment onder de trays, waarin Recycold® (zie onze nieuwsbrief van september 2016) coolpacks werden geplaatst om de producten vers te houden. Een unieke wijze van productpresentatie op de beurs waar onze relatie zich presenteerde aan het grote publiek.

DISPLAY The development of displays is very forthcoming, and we have invested additionally to maintain this process. In April and May, extra machines will be installed, we’ll tell you more about this in our next newsletter. Our choice for offering the best quality at very competitive rates proves to be successful, which translates into the expansion of our customer base in this market segment. This also applies to the displays shown that we were commissioned to create for one or our business relations. The display is equipped with an additional compartment under the trays, in which Recycold® (please refer to our newsletter from September 2016) cool packs are placed, to keep the products fresh. A unique way of presenting products at the fair where our customer introduced his company to the general public.

DISPLAY Die Entwicklung von Displays verläuft sehr gut, und dafür haben wir auch zusätzlich investiert. Im April und Mai werden extra Maschinen aufgestellt und hierüber werden wir Sie im nächsten Newsletter informieren. Unsere Entscheidung, die beste Qualität zu einem marktkonformen Preis anzubieten hat sich als erfolgreich erwiesen, und dies gilt somit auch für die Erweiterung unseres Kundenstamms in diesem Marktbereich. Dies trifft auch zu für diesen Display, den wir für einen unserer Kunden gestalten durften. Die Displays sind ausgestattet mit einem Kompartiment unter den Trays, in dem Recycold® (siehe unseren Newsletter vom September 2016) sogenannte Coolpacks abfüllt um ihre Produkte frisch zu halten. Eine einzigartige Weise, Produkte auf der Ausstellung zu präsentieren, auf der unser Kunde sich der Öffentlichkeit vorstellte.


DIGITAL Om te kunnen laten zien wat we digitaal allemaal kunnen hebben we een show- roomwand gebouwd in onze nieuwe “blue innovation area”. We tonen hier wat er mogelijk is op verschillende materiaalsoorten. Uiteraard diverse soorten karton maar ook metaal, aluminium, hout, kurk, leer, glas, plexiglas, kunststoffen en zelfs op tegels. Elke materiaalsoort is bedrukt in dezelfde drukvolgorde. Links enkel CMYK, in het midden eerst een witte onderdruk en dan CMYK en rechts de witte onderdruk, CMYK en spotlak. Om de verschillen echt met eigen ogen goed te kunnen beoordelen nodigen we u uit ons te bezoeken en uw eigen ervaring te komen opdoen.

DIGITAL To demonstrate what we are able to do in the digital eld, we have constructed a showroom wall in our new blue innovation area. Here, we present printing possibilities for various types of materials. This obviously involves numerous sorts of cardboard, but also metal, aluminium, wood, cork, leather, glass, plexiglass, plastics and even tiling. Each type of material is printed according to the same sequence. Only CMYK to the left, rst a white background print, and subsequently CMYK in the middle, and again a white background print, CMYK and spot varnish on the right. To really be able to assess the differences with your own eyes, you are more than welcome to come an experience them in person.

DIGITAL Um zu veranschaulichen, was wir auf digitalem Gebiet können, haben wir eine Ausstellungswand in unserer neuen blue innovation area aufgebaut. Dort zeigen wir, was auf dem Gebiet des Bedruckens verschiedener Materialtypen möglich ist. Selbstverständlich handelt es sich dabei um verschiedene Kartontypen, aber auch um Metall, Aluminium, Holz, Kork, Leder, Glas, Plexiglas, und sogar Fliesen. Jeder Materialtyp wird in derselben Reihenfolge bedruckt. Links zuerst CMYK, in der Mitte erst eine weiße Hintergrundbedruckung und anschließend CMYK, und rechts die weiße Hintergrundbedruckung, CMYK und Volltonfarbe. Um die Unterschiede mit eigenen Augen beurteilen zu können, laden wir Sie gerne ein um diese persönlich in Erfahrung zu bringen.