IN THIS EDITION SUSTAINABLE BREAKTHROUGH, PACKAGING, DISPLAY AND DIGITAL

DUURZAME DOORBRAAK Akarton heeft in een samenwerking met Recycold® BV en HAS University eenmalige, recyclebare distributiedozen ontwikkeld, genaamd Recycold Coolbox™, die 100% duurzaam, 100% voedselveilig en 100% temperatuur gecontroleerd zijn in alle mogelijke distributienetwerken. Pick-up points en nieuwe voordeligere ‘last-mile’ distributieconcepten met pakketvervoerders zoals PostNL en UPS zijn nu veilig en kostenefficiënt mogelijk. Recycold won onlangs een toonaangevende innovatie award op haar gepatenteerde recyclebare Recycold Coolpacks™. Nu is de Recycold productlijn voor innovatieve koeloplossingen voor nieuwe online-markten compleet. Voedsel- en medicijnenproducenten alsmede food-servicebedrijven krijgen met de innovatieve Rcycold® oplossingen elke Nederlander en zelfs élke Europeaan economisch binnen hun handelsbereik. Vraag de Akarton verkoopafdeling naar de zogenaamde ‘Recycold Cooltest’ waarmee u uw eigen gekoelde pakkettesten kunt uitvoeren: ‘cool was nog nooit zo cool’!

SUSTAINABLE BREAKTHROUGH Joining forces with Recycold® BV and HAS University, Akarton has developed expendable, recyclable distribution cartons, the Recycold Coolbox™. These cartons are 100% sustainable, 100% food-safe, and 100% temperature checked in all imaginable distribution networks. Pick-up points and new, more costeffective “last-mile” distribution concepts with parcel carriers such as PostNL and UPS have now been made possible in a safe and cost-efficient fashion. Recycold has recently received a major innovation award for its patented, recyclable Recycold Coolpacks™. These have now completed the Recycold product line for innovative cooling solutions for new online markets. Thanks to the innovative Recycold® solutions, foodstuffs and pharmaceutical drugs manufacturers will now have the possibility to economically appeal to every single Dutch, and indeed European citizen. Ask Akartons sales department about the so-called “Recycold Cooltest”, with which you can conduct your own testing for cooled parcels: “cool has never been this cool”!


NACHHALTIGER DURCHBRUCH Akarton hat in Zusammenarbeit mit Recycold® BV und HAS University einmalige, wieder verwertbare Distributionskartons entwickelt, die sogenannten Recycold Coolbox™, die 100% nachhaltig und 100% lebensmittelecht sind und in allen möglichen Verteilernetzen zu 100% temperaturkontrolliert wurden. Pick-up Points und kostengünstigere Verteilerkonzepte mit Paketdienstbetreibern wie PostNL und UPS werden nun auf sichere und kosteneffiziente Weise ermöglicht. Recycold wurde neulich ein renommierter Innovationspreis zugesprochen für ihre patentierte, wieder verwertbaren Recycold Coolpacks™. Damit ist die Recycold-Produktlinie für innovative Kühllösungen für Online-Märkte komplett. Hersteller von Lebens- und Arzneimittel, sowie Food- Service- Firmen bekommen mit den innovativen Recycold®-Lösungen jeden Niederländer und sogar jeden Europäer innerhalb ihrer wirtschaftlichen Reichweite. Fragen Sie Akartons Abteilung Vertrieb nach dem sogenannten “Recycold Cooltest”, mit dem Sie Ihre eigenen Tests auf gekühlte Pakete durchführen können: “cool war noch nie so cool”!


PACKAGING Voor een groot internationaal concern heeft Akarton een nieuwe verpakking ontwikkeld die hersluitbaar dient te zijn. Niet slechts éénmaal voor de retourverzending maar onbeperkt. Hier is voorzien door deze klittebandsluiting aan te brengen. Deze hebben een zeer sterke sluitkracht maar blijven dit ook behouden. Daarnaast zijn ze veilig in gebruik en voldoen volledig aan de klantwens. Een mooie opdracht ook voor onze eigen interne sociale werkplaats want elke sluiting wordt handmatig aangebracht.

PACKAGING For a large international conglomerate, Akarton has developed new packaging that had to be re-sealable. Not only once for the purpose of return shipment, but without limitation. This has been made possible by means of the use of Velcro. This Velcro seal features an extreme closing capacity, which furthermore is maintained. It is also safe to use and complies to the fullest with customers’ requirements. A great task for our own internal sheltered workshop, as each sealing is manually applied.

PACKAGING Für ein großes, internationales Unternehmen entwickelte Akarton eine neue Verpackung, die wiederverschließbar sein sollte. Nicht nur einmal, für die Rücksendung, sondern uneingeschränkt. Dies wurde realisiert mittels der Verwendung eines Klettverschlusses. Dieser hat eine sehr hohe Schließkraft, und behält diese auch. Außerdem ist dieser Verschluss sicher in der Verwendung und entspricht völlig den Wünschen des Kunden. Ein toller Auftrag auch für unsere eigene interne Werkstatt für behinderte Kollegen/-innen, denn jeder Verschluss wird von Hand angebracht.


DISPLAY Deze schitterende kartonnen displayboom voor Leolux zal komende maand in alle showrooms van dit wereldwijd bekend meubelmerk komen te staan. Aldaar zal het de showroomopstellingen extra aankleden en biedt deze digitaal gedrukte displayboom de mogelijkheid om de brochures van Leolux uit te stallen. Elke boom is individueel verpakt en wordt opgestuurd naar de lokale dealers, die deze eenvoudig zelf kunnen monteren aan de hand van de meegeleverde opzetinstructies.

DISPLAY This wonderful cardboard display tree for Leolux will next month reach all showrooms of this globally renowned furniture brand. There it will provide an extra boost to the interior layout of the showroom display. Furthermore, this digitally printed display tree will be a means for presenting Leolux’ brochures. Each tree is individually packed and shipped to local dealers, who can easily assemble them thanks to the enclosed assembly instructions.

DISPLAY Der wunderbare Displaybaum aus Wellpappe für Leolux wird nächsten Monat den Weg in alle Ausstellungsräume dieser weltweit bekannten Möbelmarke finden. Dort wird er die Ausstellungsaufstellungen bereichern und wird dieser digital bedruckte Displaybaum die Broschüren von Leolux präsentieren. Jeder Baum wird individuell verpackt und an lokale Vertragshändler verschickt, die ihn an Hand der beigefügten Montageanweisungen auf einfache Weise selbst montieren können.


DIGITAL Samen met Flexiwall richtte Akarton in juni deze leegstanden winkel in om de sfeer en beleving van de winkel weer terug te krijgen. Zowel voor de omliggende winkeliers alsook voor het bezoekende publiek een veel mooier straatbeeld. Voor de eigenaar van het pand een veel beter te vermarkten pand. Maar met deze wanden zijn uiteraard beurzen, kantoren of andere locaties ook uitstekend, snel en flexibel in te richten.

DIGITAL In conjunction with Flexiwall, Akarton in June fitted out this abandoned shop to recreate its original atmosphere and feel. Both for neighbouring retailers, as well as for the visiting public, this will provide a much more fetching streetscape. For the proprietor of the premises it will mean that his property will be much easier to market. However, these walls also provide an excellent means for fitting out trade fairs, offices and other venues, in a fast and flexible way.in te richten.

DIGITAL Zusammen mit Flexiwall hat Akarton im Juni dieses leerstehende Geschäft neu intern gestaltet um die Atmosphäre und Wahrnehmung dieses Ladens neu zu beleben. Sowohl für die benachbarten Ladenbesitzer, als auch für Besucher führt dies zu einem viel schöneren Straßenbild. Für den Eigentümer des Gebäudes ermöglicht dies eine viel bessere Vermarktung seiner Räumlichkeiten. Mit diesen Wänden können jedoch selbstverständlich auch Messen, Büros und andere Standorte auf ausgezeichnete, schnelle und flexible Art und Weise eingerichtet werden.

IN THIS EDITION NEW: BLUE INNOVATION AREA, PACKAGING, DISPLAY AND DIGITAL

BLUE INNOVATION AREA In een van onze vorige nieuwsbrieven informeerden wij u over het in opbouw zijnde ervaringsgebied. We hebben dit nu gereed en de definitief de “blue innovation area” genoemd, gezien het feit dat we hier onze nieuwste ontwikkelingen, zowel middels de showroom, maar ook in levenden lijve tonen. Het gebied vormt de werkplek van onze productontwikkelaars, te midden van de door hen bedachte en vormgegeven producten. Het vormt het toonbeeld van de mogelijkheden die Akarton aanbiedt en het is daarom zeker de moeite waard, ons hiervoor te bezoeken. Heeft u interesse, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen onze organisatie.

BLUE INNOVATION AREA In one of our previous newsletters, we informed you about the experience area we were creating at that time. We have now concluded this project and eventually named it the blue innovation area. Here we are showing our latest developments by means of their physical presence. We still show a range of our products in our showroom. The area constitutes the place of work for our product developers, where they are surrounded by the products they have conceived and designed. These products can be seen as the paragon of the possibilities Akarton offers, and therefore de definitely worthwhile the visit. Should you be interested, please get in touch with your contact person within our organisation.

BLUE INNOVATION AREA In einem früheren Newsletter informierten wir Sie bezüglich der Erfahrungsumgebung, die damals im Aufbau war. Diese ist nunmehr fertiggestellt worden und hat letztendlich den Namen blue innovation area erhalten, da wir hier unsere neuesten Entwicklungen sowohl im Ausstellungsraum als auch in physischer Form vorführen. Die Umgebung ist der Arbeitsplatz unseres Produktentwicklers, wo er umringt ist von den von ihm und seinen Kollegen konzipierten und gestalteten Produkten. Die Umgebung ist ein Schaubild für die Möglichkeiten die Akarton anbietet und es lohnt sich sicher, uns hier zu besuchen. Sind Sie interessiert, setzen Sie sich dann in Verbindung mit Ihrer Kontaktperson in unserer Organisation.


PACKAGING Binnen ons klantenbestand hebben we natuurlijk een groot aantal klanten dat gewoon enkel de behoefte heeft haar producten feilloos van A naar B te versturen, zonder dat daar een mooie opdruk voor is gewenst, een bijzondere constructie voor wordt gevergd of met speciale additionele diensten wordt ver- zorgd. Ook voor die klanten is Akarton een geschikte partner. Uiteraard zijn wij zeer sterk in het aanbieden van allerhande maatwerk mogelijkheden maar ook voor reguliere kwaliteitsverpakkingen bent u bij ons aan het juiste adres.

PACKAGING A large number of our customers obviously just needs their products to be sent from A to B in a awless fashion, without the need for a fancy print, a special construction or special additional services. Also for these customers, is Akarton a perfect partner. We are obviously very strong in offering all sorts of additional possibilities, but also in providing regular high-quality packaging.

PACKAGING In unserem Kundenstamm gibt es selbstverständlich viele Kunden, die einfach dem Bedürfnis nachgehen, ihre Produkte auf einwandfreie Weise von A nach B schicken zu lassen, ohne dass dafür eine schöne Bedruckung, besondere Konstruktion oder spezielle zusätzliche Dienste erforderlich wären. Auch für diese Kunden ist Akarton der richtige Partner. Selbstverständlich sind wir stark im Anbieten aller Art von Möglichkeiten, aber auch für gängige Qualitätsverpackungen liegen Sie bei uns richtig.


DISPLAY De displayontwikkeling gaat zeer goed en hiertoe hebben we ook extra geïnvesteerd. In april en mei worden extra machines opgesteld, waarover meer in de komende nieuwsbrief. Onze keuze voor de beste kwaliteit te gaan tegen een zeer marktcomform tarief werpt zijn vruchten af en de opbouw van ons klantenbestand in dit marktgebied verloopt dan ook voorspoedig. Zo ook met afgebeelde displays die we hebben mogen verzorgen voor een van onze relaties. De displays zijn voorzien van een extra compartiment onder de trays, waarin Recycold® (zie onze nieuwsbrief van september 2016) coolpacks werden geplaatst om de producten vers te houden. Een unieke wijze van productpresentatie op de beurs waar onze relatie zich presenteerde aan het grote publiek.

DISPLAY The development of displays is very forthcoming, and we have invested additionally to maintain this process. In April and May, extra machines will be installed, we’ll tell you more about this in our next newsletter. Our choice for offering the best quality at very competitive rates proves to be successful, which translates into the expansion of our customer base in this market segment. This also applies to the displays shown that we were commissioned to create for one or our business relations. The display is equipped with an additional compartment under the trays, in which Recycold® (please refer to our newsletter from September 2016) cool packs are placed, to keep the products fresh. A unique way of presenting products at the fair where our customer introduced his company to the general public.

DISPLAY Die Entwicklung von Displays verläuft sehr gut, und dafür haben wir auch zusätzlich investiert. Im April und Mai werden extra Maschinen aufgestellt und hierüber werden wir Sie im nächsten Newsletter informieren. Unsere Entscheidung, die beste Qualität zu einem marktkonformen Preis anzubieten hat sich als erfolgreich erwiesen, und dies gilt somit auch für die Erweiterung unseres Kundenstamms in diesem Marktbereich. Dies trifft auch zu für diesen Display, den wir für einen unserer Kunden gestalten durften. Die Displays sind ausgestattet mit einem Kompartiment unter den Trays, in dem Recycold® (siehe unseren Newsletter vom September 2016) sogenannte Coolpacks abfüllt um ihre Produkte frisch zu halten. Eine einzigartige Weise, Produkte auf der Ausstellung zu präsentieren, auf der unser Kunde sich der Öffentlichkeit vorstellte.


DIGITAL Om te kunnen laten zien wat we digitaal allemaal kunnen hebben we een show- roomwand gebouwd in onze nieuwe “blue innovation area”. We tonen hier wat er mogelijk is op verschillende materiaalsoorten. Uiteraard diverse soorten karton maar ook metaal, aluminium, hout, kurk, leer, glas, plexiglas, kunststoffen en zelfs op tegels. Elke materiaalsoort is bedrukt in dezelfde drukvolgorde. Links enkel CMYK, in het midden eerst een witte onderdruk en dan CMYK en rechts de witte onderdruk, CMYK en spotlak. Om de verschillen echt met eigen ogen goed te kunnen beoordelen nodigen we u uit ons te bezoeken en uw eigen ervaring te komen opdoen.

DIGITAL To demonstrate what we are able to do in the digital eld, we have constructed a showroom wall in our new blue innovation area. Here, we present printing possibilities for various types of materials. This obviously involves numerous sorts of cardboard, but also metal, aluminium, wood, cork, leather, glass, plexiglass, plastics and even tiling. Each type of material is printed according to the same sequence. Only CMYK to the left, rst a white background print, and subsequently CMYK in the middle, and again a white background print, CMYK and spot varnish on the right. To really be able to assess the differences with your own eyes, you are more than welcome to come an experience them in person.

DIGITAL Um zu veranschaulichen, was wir auf digitalem Gebiet können, haben wir eine Ausstellungswand in unserer neuen blue innovation area aufgebaut. Dort zeigen wir, was auf dem Gebiet des Bedruckens verschiedener Materialtypen möglich ist. Selbstverständlich handelt es sich dabei um verschiedene Kartontypen, aber auch um Metall, Aluminium, Holz, Kork, Leder, Glas, Plexiglas, und sogar Fliesen. Jeder Materialtyp wird in derselben Reihenfolge bedruckt. Links zuerst CMYK, in der Mitte erst eine weiße Hintergrundbedruckung und anschließend CMYK, und rechts die weiße Hintergrundbedruckung, CMYK und Volltonfarbe. Um die Unterschiede mit eigenen Augen beurteilen zu können, laden wir Sie gerne ein um diese persönlich in Erfahrung zu bringen.

IN THIS EDITION NEW: MARKET CIRCUMSTANCES, GOLD AWARD AND EXPANSION SALES TEAM

MARKTOMSTANDIGHEDEN U heeft het ongetwijfeld al vernomen uit de media, via uw contactpersoon bij ons of via eerdere berichten die we verzonden in het voorjaar; de papierprijzen gaan door het dak. De enorme oplopende tekorten aan nieuw papier (kraft) hebben ervoor gezorgd dat de grondstofkosten sinds begin dit jaar tot wel 30% gestegen zijn en nog verder stijgen in het 3e kwartaal. De stijging van nieuw papier gaat hand in hand met de stijging van de prijs van oud papier. Ook hier hebben we te maken met forse prijsstijgingen van grondstoffen. Waar oud papier, en dus gerecycled papier voor karton, nog voldoende beschikbaar is, wordt het tekort aan nieuw bruin papier met de dag groter. De levertijden lopen behoorlijk op en er wordt derhalve steeds meer teruggevallen op substituten. Het zogenaamde “kraft substituut” is een kwalitatief hoogwaardige vervanger en daarmee een goed alternatief. Daarom hebben wij deze kwaliteit steeds meer ingezet om de nieuwe papieren met lagere grammage te vervangen. Dit heeft geen gevolgen voor de stapelkracht (ECT-waarde) van het karton en derhalve zult u hiervan geen hinder ondervinden. Enkel wanneer u gebruik maakt van diep gekoeld transport kan er een afwijking zijn, omdat nieuw papier nog altijd het meest vochtbestendig is. Mocht u gebruik maken van een dergelijk transport, maakt u dat alstublieft tijdig kenbaar aan ons.

MARKET CIRCUMSTANCES Undoubtedly, you will have noticed in the media, through your contacts in business or through earlier letters from us, that paper prices are rising heavily. Growing lack of paper (kraft) have caused substantial rises of prices of raw materials up to 30% since the start of this year and this process is expected to continue. When new paper prices rise, old paper prices have always followed this trend. Therefore, we have also have to deal with severe rises of prices for these raw materials. Shortages of new brown paper are growing while old paper (recycled paper) is still sufficient in stock up until now. Delivery times are increasing substantial and therefore substitutes are deployed. This so called kraft substitute is of such a high quality that it is used as a very good alternative. We also have decided to use this alternative more and more to replace kraft paper with lower grammar. This alternative doesn’t have consequences for stacking strength values (ECT). Only in case of deep cooling transports, there is a possibility of minor deviation because of the higher moisture resistance of the original kraft papers. In the case of deep cooling transports, please contact us to discuss alternatives.

MARKTBEDINGUNGEN Zweifellos haben Sie aus den Medien, über Ihre Kontaktperson oder aus unseren Mittteilungen und Briefen die wir im Frühjahr geschickt haben, von den stark ansteigenden Papierpreisen erfahren. Der riesige Mangel an neuem Papier (Kraft) hat zu stark ansteigenden Rohstoffkosten geführt. Die Rohstoffkosten sind seit Anfang des Jahres bis zu 30% gestiegen und legen auch im 3. Quartal weiter zu. Demzufolge steigen auch die Preise für Altpapier. Wo Altpapier und Recyclingpapier noch genügend vorrätig sind, wird der Mangel an neuem braunen Papier von Tag zu Tag grösser. Wegen der längeren Lieferzeiten wird daher immer mehr auf Substitute zurückgegriffen. Das sogenannte „Kraft-Ersatz“ ist derart hochwertig, dass es eine gute Alternative ist. Deswegen setzen wir dieses Papier als Ersatz für neue Papiere im Bereich der niedrigen Grammagen immer mehr ein. Das hat keinen Einfluss auf den Stapelstauchwert (BCT) und Sie werden keine Nachteile erfahren. Nur bei Tiefkühlverpackungen könnte es problematisch sein, weil neue Papiere besser gegen Feuchtigkeit schützen. Wenn dem so ist, informieren Sie uns bitte umgehend.


GOLD AWARD Akarton is door onafhankelijk instituut EcoVadis in Parijs/Frankrijk beloond met de “gold award”. Dit is het hoogst mogelijk haalbare level op het gebied van sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij worden zeer veel verschillende aspecten beoordeeld zoals onder andere arbeidsomstandigheden, milieubeleid, veiligheid, gezondheid en mensenrechten. De wijze waarop Akarton hiermee omgaat wordt dus door deze instantie, in opdracht van een van onze grootste klanten, op het hoogst mogelijke niveau beoordeeld. Daarop zijn we niet alleen trots, we vinden dit eigenlijk een basisvoorwaarde van correcte bedrijfsvoering.

GOLD AWARD Akarton has been awarded the “gold award” by independent auditor EcoVadis from Paris/France. This is the highest possible level achievable for companies’ policy on corporate social responsibility. Many aspect are being audited such as employment and labour conditions, environmental policy, safety and health regulations and human rights. The way Akarton is handling these items has been judged by this organization, which was appointed by one of our biggest customers, to be at best possible level. Of course we are very proud of this achievement, but believe it is the foundation for a correct operation in an organization.

GOLD AWARD Akarton wurde vom unabhängigen Institut EcoVadis in Paris / Frankreich mit dem “Goldpreis” ausgezeichnet. Dies ist der maximal erreichbare Grad. Es wurden verschiedene Aspekte wie Arbeitsbedingungen, Umweltpolitik, Sicherheit und Gesundheit sowie Menschenrechte beurteilt. Die Art und Weise wie Akarton mit diesen Themen umgeht, wurde von dieser Agentur im Auftrag einer unserer größten Kunden auf das höchstmögliche Niveau beurteilt. Darauf sind wir nicht nur stolz, sondern wir denken auch, dass dies eine Grundvoraussetzung für jedes Unternehmen sein muss.


UITBREIDING VERKOOPTEAM Akarton groeit momenteel gestaag en de verwachtingen voor de toekomst zijn hoog gespannen. Dit heeft gemaakt dat wij gemeend hebben ons hierop voor te bereiden door twee “nieuwe” accountmanagers aan te stellen. Nieuw bij ons, echter zeer ervaren in onze branche. Beide collega’s hebben hun sporen meer dan ruim verdiend en hebben veel ervaring met zowel de industriële als ook commerciële verpakkingen. We hebben er bewust voor gekozen kennis in huis te halen waar u als klant direct van kunt profiteren.

Burkhardt Nowotny zal zich voornamelijk concentreren op de Duitse markt. Dit is een groeimarkt voor ons aangezien ons reeds bij u bekende service- en betrouwbaarheidsniveau bij onze Oosterburen zeker nog geen standaard is. Dit opent aldaar dus deuren als ook de innovatieve digitale druktechniek voor ons van grote toegevoegde waarde is omdat dit in Duitsland nog in de kinderschoenen staat.

Jos Hoekstra zal zowel in de Benelux als in Duitsland actief zijn. Met meer dan 15 jaar ervaring op de Duitse markt heeft hij een groot netwerk opgebouwd maar kent ook de Duitse zakencultuur zeer goed. Echter ook in Nederland en België is Jos jarenlang actief geweest in de verkoop van verpakkingen en displays. Zijn kennis stellen we onze klanten dan ook graag ter beschikking.

Beide heren zijn ruim ingewerkt en kunnen u perfect van advies voorzien, schroom niet contact met hen op te nemen. Uiteraard zijn de overige collega’s van ons verkoopteam, met wie u in het verleden kennis hebt gemaakt, graag actief voor u.

EXPANSION SALES TEAM Akarton is growing steadily and our expectations for the future are high. We therefore contracted two new account managers in order to prepare the sales team for the expected growth. These colleagues are new for us but they have years of experience in our field. Both have extended experience in the field of industrial as well as commercial packaging. We have deliberately chosen for organizing and expending our knowhow in order to serve you in the best way possible.

Burkhardt Nowotny will focus on the German market. We expect to grow severe in this market by practicing our high service standard as well as our great reliability that you have been experiencing from us over the years. The lack of these standards in the German market offer us large opportunities. Our possibility to use innovative printing technics are of great value for us, because in the German market this is only just making its introduction.

Jos Hoekstra will act in Germany as well as the Benelux. His experience of over 15 years in the German market makes that he has an extended network there and that he is familiar with the German culture. He also worked with companies the Benelux countries to produce displays and packaging.

We are happy to provide you with their experience and knowledge, which enables them to advice you properly in the field of packaging and producing and/or designing displays. Do not hesitate to contact them. Of course, the rest of our sales team is also very much prepared to be of service to you.

ERWEITERUNG DES VERKAUFSTEAMS Akarton wächst stetig und wir haben hohe Erwartungen für die Zukunft. Um für die Zukunft gewappnet zu sein haben wir 2 neue Account Manager eingestellt. Neu bei uns, aber sehr erfahren in der Branche. Beide haben ihre Spuren mehr als verdient und sind sehr erfahren mit sowohl industriellenals auch kommerziellen Verpackungen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden „Know How“ einzukaufen, damit Sie als Kunde davon profitieren können.

Burkhardt Nowotny wird sich vor allem auf den deutschen Markt konzentrieren. Deutschland ist ein Wachstumsmarkt weil dort unser, Ihnen bekanntes Service- und Zuverlässigkeitsniveau noch kein Standard ist. Dies eröffnet neue Möglichkeiten und dabei spielt unsere digitale Drucktechnik, die sich im deutschen Markt noch nicht so etabliert hat, einen Mehrwert.

Jos Hoekstra wird sowohl in Benelux als auch in Deutschland tätig sein. Mit über 20 Jahren Erfahrung auf dem deutschen Markt hat er ein großes Netzwerk aufgebaut, kennt aber auch die deutsche Unternehmenskultur sehr gut. Auch in den Niederlanden und Belgien ist Jos seit vielen Jahren im Verkauf von Verpackungen und Displays tätig. Wir freuen uns daher, sein Wissen unseren Kunden zur Verfügung stellen zu dürfen

Beide Herren sind bereits eingearbeitet und können Ihnen einen perfekten Rat geben, also zögern Sie nicht, sie zu kontaktieren. Natürlich sind auch die anderen Mitarbeiter unseres Verkaufsteams, die Sie in der Vergangenheit bereits kennengelernt haben, gerne für Sie aktiv.

IN THIS EDITION NEW: INVESTMENTS

CACHEERMACHINE Ten behoeve van onze offset producten, denk daarbij aan de winkeldisplays en de offset verpakkingen, hebben we geïnvesteerd in een nieuwe cacheermachine. Deze machine kan grote offsetvellen cacheren (volvlaks plakken) op golfkarton. Hiermee kunnen we sterke kartonnen samenstellingen maken en toch ook een fullcolour bedrukking toepassen. Voor het maken van displays of grotere offsetverpakkingen is dit uiteraard zeer wenselijk. Met deze nieuwe machine breiden we niet alleen onze capaciteit uit, maar kunnen we ook meerdere technische uitdagingen aan waar andere aanbieders vaak niet goed voor zijn uitgerust, zoals het cacheren op gesloten golf. Dat zorgt voor nog meer stabiliteit, vlakheid en drukkwaliteit.

LAMINATING MACHINE For the production of our full color products, for example point-of-sale displays and retail packaging, we have invested in a new laminating machine. This machine enables us to laminate large digital or offset printed sheets onto corrugated cardboard. With this investment, we are able to produce strong cardboard combinations with full color printing. In order to produce full color print products, we desired this machine for a long time. By investing in this new equipment, we do not only extend our capacity, but also expand our range of technical possibilities. With this very modern machine, we now have the possibility to ensure more stability, flatness and printing quality, which make us a unique supplier with a wide variety of options for our customers.

KASCHIERANLAGE Für den Bereich Offset, man denke an Displays und offsetbedruckte Verpackungen, haben wir in eine neue Kaschieranlage investiert. Diese Maschine kaschiert (vollflächig kleben) große Offsetbogen auf Wellpappe oder andere Trägermaterialien. Somit können wir z.B. schwere Wellpappenqualitäten herstellen, die auch vollflächig und mehrfarbig (in Fotoqualität) bedruckt sind. Das ist besonders wünschenswert bei der Herstellung von Displays oder auch größeren Offsetverpackungen. Mit dieser neuen Anlage erweitern wir nicht nur unsere Kapazität sondern auch unsere technischen Möglichkeiten, z.B., Kaschierung auf geschlossene Wellen, wodurch höhere Stabilitäten und Stapelmöglichkeiten, eine Reduzierung des „Waschbretteffektes“ sowie gute Planlagen und Druckqualität erreicht werden können.


STANSMACHINE Met de investering in een nieuwe vlakstansmachine, met het enorme stansformaat van 2.200 x 1.400 mm hebben wij een bijzondere mogelijkheid in huis gehaald. Vlakstansen op dit formaat is uniek en wordt ingezet voor grote displays (vaak terug te vinden in bioscopen) of bij de productie van verpakkingen. Daarvoor is rotatief stansen, wat we al langer op dit grote formaat kunnen, niet altijd geschikt omdat dit een iets minder nauwkeurige techniek is. Vlakstansen is veel maatvaster en dat is bij fullcolour bedrukte producten noodzakelijk. Daarbij kan er met rotatiestansen niet met zogenaamde tegenrillen gewerkt worden, wat bij bepaalde uitvoeringen ook zeer wenselijk is.

DIE CUT MACHINE By investing in a new die cut machine with the possibility of the enormous measurements of 2.200 x 1.400 mm we introduced a special option within our range of possibilities. To be able to die cut on these large flat sheets is unique and can be used, for example, to produce large displays like the ones you can find in cinemas and in producing large boxes. The procedure of rotation die cutting, which is one of our existing production options, is not always sufficient to deliver good quality because of its lack of accuracy compared to flatbed die cutting. This new machine makes it possible to die cut with channels so that the score lines can also be faulted in backwards. An impossibility with rotational die cutting.

STANZMASCHINE Mit der Investition in eine neue Flachstanze für ein großes (Brutto-) Stanzformat von 2.200 x 1.400 mm schaffen wir zusätzlich Verarbeitungsmöglichkeiten. Flachstanzen in diesem Format sind eher selten. Wir verwenden diese für die Herstellung von großen Displays (wie z.B. Filmwerbung im Kino.) oder Verpackungen. Wir konnten diese großen Formate bisher nur rotativ stanzen, aber diese Technik ist für bestimmte Anwendungen nicht genau genug. Flachstanzen sind wegen ihrer Genauigkeit beim Verarbeiten von full-color-bedruckten Verpackungen eine Notwendigkeit. Außerdem können bei rotativen Stanzen keine bzw. nur begrenzt - für bestimmte Konstruktionen wünschenswerte / erforderliche - Gegenzurichtungen eingesetzt werden.


AFWERKSTATIONS Om de verlijming van onze constructieve verpakkingen en displays te verbeteren hebben we geïnvesteerd in een drietal afwerkstations. Deze bestaan uit een werktafel met speciale lijmapparatuur, persbanden om de gelijmde producten aan te drukken en te drogen, en aflegtafels om een laatste handeling toe te passen. Deze stations zijn zeer flexibel in te zetten en opgebouwd uit uitwisselbare elementen voor verschillende toepassingen. Zo kunnen we hier ook foam mee op karton cacheren, met als doel platen of vakverdelingen te maken die krasgevoelige producten perfect beschermen tijdens transport en opslag.

FINISHING TOUCH In order to be able to improve the laminating of our constructive packaging and displays we invested in three working stations for additional finishing. These consist of a table with special hot and cold melt glue equipment, presses to pressure and dry our glued products and tables to execute the finishing actions needed. These three stations are used in a very flexible way and are made out of interchangeable elements for very different purposes. All this also results, for example, in the possibility of laminating foam on cardboard. This comes in handy in the process of producing sheets or dividers, which are able to protect perfectly scratch sensitive items during transport or storage.

ENDBEARBEITUNGS-STATIONEN Um die Verklebung unserer konstruktiven Verpackungen zu optimieren, haben wir in 3 neue Endbearbeitungs-Stationen investiert. Diese bestehen aus einem Arbeitstisch mit speziellen Leimapplikationsmöglichkeiten, Leimpreßbändern zum Verkleben, Fixieren und Trocknen und Ablagetischen für letzte manuelle Handlungen (Konfektionen). Diese Stationen sind flexibel verwendbar, einzelne Elemente für verschiedene Anwendungen austauschbar. Wir können hiermit z.B. auch Schaumstoffe auf Pappe kaschieren, um kratzempfindliche Produkte während Transport und Einlagerung perfekt zu schützen


LED LICHT In 2014, bij de verhuizing naar onze huidige locatie, hebben we naast nieuwbouw ook een viertal bestaande hallen in gebruik genomen. Deze hallen waren nog niet voorzien van de meest energiezuinige verlichting en dat hebben we nu ook grondig aangepakt. Alle destijds bestaande hallen zijn nu voorzien van nieuwe LED verlichting, aangevuld met bewegingsmelders en daglicht schakelingen. Een behoorlijke investering uiteraard, die zichzelf echter altijd zal terugbetalen. Niet alleen in geld maar ook vanuit milieuoogpunt gezien. We zullen hiermee namelijk een afname van 50.000 kg op C02 uitstoot en 37.000 gram op zwavel uitstoot realiseren. Daarmee doen we zeker niet alleen onszelf een plezier maar ook het milieu.

LED LIGHT When we moved to our current facility, we also furnished four existing factory halls which we immediately started using. These spaces were not equipped well with the most energy saving lighting until recent. This year we started to replace the old-fashioned tube lighting by new LED lighting, together with daylight- and movement sensors. All this came with a large investment of course, but will repay itself in shortly, not only in terms of finance but also in terms of environmental aspects. By having invested in these LED lighting we will realize a decrease of 50,000 kg on CO2 emission and a decrease of 37,000 gram on sulfur emission. Not only our colleagues take great advantage of the new lighting but the environment does too!

LED-BELEUCHTUNG Beim Umzug in 2014 haben wir neben unserem Neubau auch 4 existierende, nicht energieeffiziente Hallen bezogen. Das wurde jetzt geändert. Alle Hallen wurden mit LED- Beleuchtung, Bewegungs-melder und Tageslichtschaltung ausgestattet. Diese hohe Investition zahlt sich nicht nur finanziell aus sondern belastet weniger unsere Umwelt. Damit reduzieren wir die Emisionen um 50.000 Kg CO2 und 37.000 Gr Schwefel. Hiermit tun wir nicht nur uns selber einen Gefallen.

IN THIS EDITION NEW: CROSSING BORDERS, MARKET UPDATE

CROSSING BORDERS Wellicht heeft u het al gezien in de voetnoot van onze e-mails, via social media al het een of ander vernomen of is u onderaan deze nieuwsbrief iets opgevallen, maar Akarton is nu echt multinationaal. Naast onze hoofdvestiging in Venlo (NL) en ons verkoopteam in Reykjavik (IJS), hebben we nu ook een locatie geopend in Nettetal-Breyell (DLD). Vanuit deze Duitse vestiging zijn we gestart met een 12-tal medewerkers die veelal speciale projecten gaan uitvoeren. Het pakket aan werkzaamheden bevat onder andere veel loonwerk (hechten, snijden, lijmen, vouwen, monteren) maar ook opslag, overslag en uiteraard de bijbehorende verkoopactiviteiten. Tezamen met ons verkoopteam en haar partners in de markt, zullen we deze vestiging de komende jaren verder gaan uitbreiden en zal hier een deel van de werkzaamheden, dat momenteel nog in Venlo wordt uitgevoerd, worden overgenomen. Vanuit onze vestigingen beleveren we ondertussen regelmatig klanten in Zweden, Denemarken, IJsland, Dubai, Groot-Brittannië, Tsjechië, België, Zwitserland en uiteraard Duitsland en Nederland.

Waar we in Venlo alweer beperkt zijn geraakt in beschikbare ruimte, ondanks de recente ingebruikname in 2014 van de nieuwe locatie, lopen we nu ook tegen de grenzen aan van beschikbaarheid van goed geschoold personeel. Zowel het ruimtegebrek, als ook het verwachte tekort aan personeel om uit te breiden en ook de wens van vele Duitse relaties om als Akarton in Duitsland daadwerkelijk fysiek aanwezig te zijn, heeft ons doen besluiten de nieuwe locatie te openen. Met 1.600 m2 beschikbaar voor productie en opslag en ongeveer 500 m2 kantoor moeten we voorlopig vooruit kunnen. Maar we sluiten een sterke groei niet uit, dus ook om de behoefte in de toekomst te kunnen blijven invullen, zijn al goede afspraken gemaakt.

CROSSING BORDERS You might have already noticed in the footnote of our mails, via our social media or on the bottom of this newsletter, that Akarton truly went multinational. After starting our headquarters in Venlo (Netherlands) and settling our sales team in Reykjavik (Iceland), we opened our location in Nettetal-Breyell (Germany). At this location, we started to work with 12 employees who will execute special projects for us. These special projects consist of stitching, cutting, gluing, folding or mounting boxes and displays but will also consist of warehousing and sales activities that go with all these activities. We will expand this location in the near future together with our sales team and her partners in the market and we expect this location to overtake some of the activities, which currently are still taking place in Venlo. In the meantime we have been regularly serving customers in Sweden, Denmark, Iceland, Dubai, Great Britain, Czech Republic, Belgium, Switzerland and of course The Netherlands and Germany.

After having to deal with shortage of space in Venlo, although we just started using our new location in Venlo in 2014, we now also are limited by the shortage of well-educated potential new staff. Shortage of space as well as expected lack of employees in the nearby future, and the desire of many of our German customers to have a plant of Akarton in Germany, made us decide to open our new location. 1600 M2 floor space for production and warehousing and 500 m2 for offices will enable us to grow sufficiently in the near future.

GRENZÜBERSCHREITEND Vielleicht haben Sie es bereits in der Fußnote unserer E-Mails, über soziale Medien gesehen oder Ihnen ist die Änderung in der Fußnote unseres Newsletters aufgefallen, aber Akarton ist jetzt wirklich multinational. Neben unserem Hauptsitz in Venlo (NL) und unserem Verkaufsteam in Reykjavik (ICE) haben wir am Standort in Nettetal-Breyell (D) ein neues Werk eröffnet. In dieser Deutschen Niederlassung haben wir mit 12 Mitarbeitern angefangen die oft Sonderprojekte durchführen. Das Tätigkeitspaket beinhaltet viel Lohnarbeit (Heften, Schneiden, Kleben, Falzen, Montieren), aber auch Lagerung, Umladung und natürlich die entsprechenden Verkaufsaktivitäten. Gemeinsam mit unserem Vertriebsteam und seinen Partnern im Markt werden wir dieses Werk in den nächsten Jahren ausbauen und einen Teil der Arbeiten von Venlo übernehmen. Von unseren Büros aus beliefern wir regelmäßig Kunden in Schweden, Dänemark, Island, Dubai, Großbritannien, Tschechien, Belgien, der Schweiz und natürlich in Deutschland und den Niederlanden.

Obwohl wir 2014 in Venlo das neue Werk bezogen haben, sind wir bereits jetzt an die Grenzen unserer Kapazität gestoßen, zudem wird es immer schwieriger gut geschultes Personal zu finden. Sowohl der Platzmangel, der Mangel an fachmännisches Personal und der Wunsch vieler deutscher Kunden als Akarton in Deutschland physisch präsent zu sein, haben uns dazu veranlasst, den neuen Standort zu eröffnen. Mit 1.600 m2 Productions- und Lagerfläche und ca. 500 m2 Bürofläche sind wir vorläufig gut aufgestellt. Wir schließen ein weiteres starkes Wachstum nicht aus und somit haben wir bereits heute gute Voraussetzungen für zukünftige Bedürfnisse geschaffen.

 

MARKTACTUALITEIT De marktomstandigheden hebben zich de laatste maanden zeker niet verbeterd en worden ook komend jaar zeer uitdagend. Er is uiteraard heel veel werk en geen enkele fabrikant van verpakkingsmateriaal zal zich hoeven te vervelen, echter de enorme druk op de grondstofprijzen blijft ook aanhouden. Er wordt derhalve in zeer beperkte mate geprofiteerd van de sterke economische groei en zeker in Nederland zijn ook al de volgende knelpunten duidelijk zichtbaar geworden. De infrastructurele problemen op de snelwegen, de beschikbare meters opslag-ruimte maar nog veel erger de vergrijzing in combinatie met een zeer beperkt aanbod van goed opgeleid productiepersoneel. Dit laatste zal in enkele regio’s in Nederland, maar ook in de grote steden in Duitsland, de komende maanden en jaren tot grote problemen gaan leiden.

Voor ons een reden om deel te nemen in een zelf opgezette opleiding voor operators. Samen met onderwijsinstellingen werken we hier hard aan, echter de tekorten zullen voorlopig nog blijven oplopen. Het is zaak hierop in te spelen, wat wij onder andere doen met het openen van onze locatie in Duitsland. In Duitsland speelt daarnaast ook nog zeer sterk dat er een groot tekort aan vrachtwagens dreigt. Chauffeurs kiezen voor een ander loopbaanvervolg en de aanwas van nieuwe chauffeurs is teleurstellend. Ook hier spelen we op in door zoveel mogelijk onze eigen vrachtwagens in te zetten maar zeker voor de export buiten de Benelux en Nordrhein-Westfalen blijft het een uitdaging. Gelukkig hebben we goede partners maar houd dus rekening met langere levertijden, want de grondstoffen die naar ons toe moeten komen, hebben vaak een gelijke lange afstand te overbruggen.

MARKET ACTUALITY The market circumstances did not approve in the last few months and we expect them to be very challenging in the nearby future. There is, and will be, enough work to do but the continuous pressure on prices of raw materials is eminent. This is why companies are only partly able to profit from the economic growth in the Netherlands. Also the following upcoming bottle necks have presented themselves, such as infrastructural problems on highways, availability of storage space and last but not least the lack of well-educated employees and the aging of available employees. The last issue will cause great problems in the next years in some regions of the Netherlands, but also in large cities in Germany. This made us decide to participate in an education program for operators together with local education, in order to prevent the upcoming shortage as far as possible. In Germany there is another problem because of a shortage of trucks. Truck drivers choose to start in other jobs and youngsters do not choose a job as truck driver anymore. We try to avoid this problem as much as possible by using our own trucks, although the problem stays very challenging for our export to the Benelux countries and for Nordrhein-Westfalen. We are very happy to have solid partners but we have to be honest that you have to take probability of longer delivery times into account, because of the longer delivery times of our suppliers that are coping with the same issues.

AKTUELLE MARKTINFOMATION Die Marktbedingungen haben sich in den letzten Monaten sicherlich nicht verbessert und stellen auch im kommenden eine große Herausforderung dar. Es gibt offensichtlich viel Arbeit und kein Verpackungshersteller muss sich langweilen, aber auch der enorme Druck auf die Rohstoffpreise wird anhalten. Infolgedessen wird nur in geringem Masse von den Vorteilen eines starken Wirtschaftswachstums profitiert. In den Niederlanden sind die folgenden Engpässe offensichtlich geworden. Die Infrastrukturprobleme auf den Autobahnen, die verfügbare m2 Lagerfläche, aber viel schlimmer die Alterung in Kombination mit einem sehr begrenzten Angebot an gut ausgebildetem Productionspersonal. Letzteres wird in einigen Regionen in den Niederlanden, aber auch in den großen Städten in Deutschland in den kommenden Monaten und Jahren zu großen Problemen führen. Für uns ein Grund, an einer autodidaktischen Ausbildung für Bediener teilzunehmen. Gemeinsam mit den Ausbildungsinstituten arbeiten wir hart daran, aber die Personalknappheit wird vorerst weiter zunehmen. Wir stellen uns diese neuen Gegebenheiten unter anderem mit der Errichtung eines neuen Standortes in Deutschland. Auch in Deutschland ist das Risiko eines großen Lkw-Mangels groß. Fahrer wählen eine andere Karriere und es gibt zu wenig Nachwuchs. Auch hier freuen wir uns darauf, unsere eigenen Lkws so weit wie möglich einzusetzen, aber es ist immer noch eine Herausforderung für den Export außerhalb der Beneluxländer und Nordrhein-Westfalens. Glücklicherweise haben wir gute Partner. Berücksichtigen Sie daher längere Lieferzeiten, da die Rohstoffe, die zu uns kommen müssen, oft eine gleich große Entfernung überbrücken müssen.