IN THIS EDITION NEW: CROSSING BORDERS, MARKET UPDATE

CROSSING BORDERS Wellicht heeft u het al gezien in de voetnoot van onze e-mails, via social media al het een of ander vernomen of is u onderaan deze nieuwsbrief iets opgevallen, maar Akarton is nu echt multinationaal. Naast onze hoofdvestiging in Venlo (NL) en ons verkoopteam in Reykjavik (IJS), hebben we nu ook een locatie geopend in Nettetal-Breyell (DLD). Vanuit deze Duitse vestiging zijn we gestart met een 12-tal medewerkers die veelal speciale projecten gaan uitvoeren. Het pakket aan werkzaamheden bevat onder andere veel loonwerk (hechten, snijden, lijmen, vouwen, monteren) maar ook opslag, overslag en uiteraard de bijbehorende verkoopactiviteiten. Tezamen met ons verkoopteam en haar partners in de markt, zullen we deze vestiging de komende jaren verder gaan uitbreiden en zal hier een deel van de werkzaamheden, dat momenteel nog in Venlo wordt uitgevoerd, worden overgenomen. Vanuit onze vestigingen beleveren we ondertussen regelmatig klanten in Zweden, Denemarken, IJsland, Dubai, Groot-Brittannië, Tsjechië, België, Zwitserland en uiteraard Duitsland en Nederland.

Waar we in Venlo alweer beperkt zijn geraakt in beschikbare ruimte, ondanks de recente ingebruikname in 2014 van de nieuwe locatie, lopen we nu ook tegen de grenzen aan van beschikbaarheid van goed geschoold personeel. Zowel het ruimtegebrek, als ook het verwachte tekort aan personeel om uit te breiden en ook de wens van vele Duitse relaties om als Akarton in Duitsland daadwerkelijk fysiek aanwezig te zijn, heeft ons doen besluiten de nieuwe locatie te openen. Met 1.600 m2 beschikbaar voor productie en opslag en ongeveer 500 m2 kantoor moeten we voorlopig vooruit kunnen. Maar we sluiten een sterke groei niet uit, dus ook om de behoefte in de toekomst te kunnen blijven invullen, zijn al goede afspraken gemaakt.

CROSSING BORDERS You might have already noticed in the footnote of our mails, via our social media or on the bottom of this newsletter, that Akarton truly went multinational. After starting our headquarters in Venlo (Netherlands) and settling our sales team in Reykjavik (Iceland), we opened our location in Nettetal-Breyell (Germany). At this location, we started to work with 12 employees who will execute special projects for us. These special projects consist of stitching, cutting, gluing, folding or mounting boxes and displays but will also consist of warehousing and sales activities that go with all these activities. We will expand this location in the near future together with our sales team and her partners in the market and we expect this location to overtake some of the activities, which currently are still taking place in Venlo. In the meantime we have been regularly serving customers in Sweden, Denmark, Iceland, Dubai, Great Britain, Czech Republic, Belgium, Switzerland and of course The Netherlands and Germany.

After having to deal with shortage of space in Venlo, although we just started using our new location in Venlo in 2014, we now also are limited by the shortage of well-educated potential new staff. Shortage of space as well as expected lack of employees in the nearby future, and the desire of many of our German customers to have a plant of Akarton in Germany, made us decide to open our new location. 1600 M2 floor space for production and warehousing and 500 m2 for offices will enable us to grow sufficiently in the near future.

GRENZÜBERSCHREITEND Vielleicht haben Sie es bereits in der Fußnote unserer E-Mails, über soziale Medien gesehen oder Ihnen ist die Änderung in der Fußnote unseres Newsletters aufgefallen, aber Akarton ist jetzt wirklich multinational. Neben unserem Hauptsitz in Venlo (NL) und unserem Verkaufsteam in Reykjavik (ICE) haben wir am Standort in Nettetal-Breyell (D) ein neues Werk eröffnet. In dieser Deutschen Niederlassung haben wir mit 12 Mitarbeitern angefangen die oft Sonderprojekte durchführen. Das Tätigkeitspaket beinhaltet viel Lohnarbeit (Heften, Schneiden, Kleben, Falzen, Montieren), aber auch Lagerung, Umladung und natürlich die entsprechenden Verkaufsaktivitäten. Gemeinsam mit unserem Vertriebsteam und seinen Partnern im Markt werden wir dieses Werk in den nächsten Jahren ausbauen und einen Teil der Arbeiten von Venlo übernehmen. Von unseren Büros aus beliefern wir regelmäßig Kunden in Schweden, Dänemark, Island, Dubai, Großbritannien, Tschechien, Belgien, der Schweiz und natürlich in Deutschland und den Niederlanden.

Obwohl wir 2014 in Venlo das neue Werk bezogen haben, sind wir bereits jetzt an die Grenzen unserer Kapazität gestoßen, zudem wird es immer schwieriger gut geschultes Personal zu finden. Sowohl der Platzmangel, der Mangel an fachmännisches Personal und der Wunsch vieler deutscher Kunden als Akarton in Deutschland physisch präsent zu sein, haben uns dazu veranlasst, den neuen Standort zu eröffnen. Mit 1.600 m2 Productions- und Lagerfläche und ca. 500 m2 Bürofläche sind wir vorläufig gut aufgestellt. Wir schließen ein weiteres starkes Wachstum nicht aus und somit haben wir bereits heute gute Voraussetzungen für zukünftige Bedürfnisse geschaffen.

 

MARKTACTUALITEIT De marktomstandigheden hebben zich de laatste maanden zeker niet verbeterd en worden ook komend jaar zeer uitdagend. Er is uiteraard heel veel werk en geen enkele fabrikant van verpakkingsmateriaal zal zich hoeven te vervelen, echter de enorme druk op de grondstofprijzen blijft ook aanhouden. Er wordt derhalve in zeer beperkte mate geprofiteerd van de sterke economische groei en zeker in Nederland zijn ook al de volgende knelpunten duidelijk zichtbaar geworden. De infrastructurele problemen op de snelwegen, de beschikbare meters opslag-ruimte maar nog veel erger de vergrijzing in combinatie met een zeer beperkt aanbod van goed opgeleid productiepersoneel. Dit laatste zal in enkele regio’s in Nederland, maar ook in de grote steden in Duitsland, de komende maanden en jaren tot grote problemen gaan leiden.

Voor ons een reden om deel te nemen in een zelf opgezette opleiding voor operators. Samen met onderwijsinstellingen werken we hier hard aan, echter de tekorten zullen voorlopig nog blijven oplopen. Het is zaak hierop in te spelen, wat wij onder andere doen met het openen van onze locatie in Duitsland. In Duitsland speelt daarnaast ook nog zeer sterk dat er een groot tekort aan vrachtwagens dreigt. Chauffeurs kiezen voor een ander loopbaanvervolg en de aanwas van nieuwe chauffeurs is teleurstellend. Ook hier spelen we op in door zoveel mogelijk onze eigen vrachtwagens in te zetten maar zeker voor de export buiten de Benelux en Nordrhein-Westfalen blijft het een uitdaging. Gelukkig hebben we goede partners maar houd dus rekening met langere levertijden, want de grondstoffen die naar ons toe moeten komen, hebben vaak een gelijke lange afstand te overbruggen.

MARKET ACTUALITY The market circumstances did not approve in the last few months and we expect them to be very challenging in the nearby future. There is, and will be, enough work to do but the continuous pressure on prices of raw materials is eminent. This is why companies are only partly able to profit from the economic growth in the Netherlands. Also the following upcoming bottle necks have presented themselves, such as infrastructural problems on highways, availability of storage space and last but not least the lack of well-educated employees and the aging of available employees. The last issue will cause great problems in the next years in some regions of the Netherlands, but also in large cities in Germany. This made us decide to participate in an education program for operators together with local education, in order to prevent the upcoming shortage as far as possible. In Germany there is another problem because of a shortage of trucks. Truck drivers choose to start in other jobs and youngsters do not choose a job as truck driver anymore. We try to avoid this problem as much as possible by using our own trucks, although the problem stays very challenging for our export to the Benelux countries and for Nordrhein-Westfalen. We are very happy to have solid partners but we have to be honest that you have to take probability of longer delivery times into account, because of the longer delivery times of our suppliers that are coping with the same issues.

AKTUELLE MARKTINFOMATION Die Marktbedingungen haben sich in den letzten Monaten sicherlich nicht verbessert und stellen auch im kommenden eine große Herausforderung dar. Es gibt offensichtlich viel Arbeit und kein Verpackungshersteller muss sich langweilen, aber auch der enorme Druck auf die Rohstoffpreise wird anhalten. Infolgedessen wird nur in geringem Masse von den Vorteilen eines starken Wirtschaftswachstums profitiert. In den Niederlanden sind die folgenden Engpässe offensichtlich geworden. Die Infrastrukturprobleme auf den Autobahnen, die verfügbare m2 Lagerfläche, aber viel schlimmer die Alterung in Kombination mit einem sehr begrenzten Angebot an gut ausgebildetem Productionspersonal. Letzteres wird in einigen Regionen in den Niederlanden, aber auch in den großen Städten in Deutschland in den kommenden Monaten und Jahren zu großen Problemen führen. Für uns ein Grund, an einer autodidaktischen Ausbildung für Bediener teilzunehmen. Gemeinsam mit den Ausbildungsinstituten arbeiten wir hart daran, aber die Personalknappheit wird vorerst weiter zunehmen. Wir stellen uns diese neuen Gegebenheiten unter anderem mit der Errichtung eines neuen Standortes in Deutschland. Auch in Deutschland ist das Risiko eines großen Lkw-Mangels groß. Fahrer wählen eine andere Karriere und es gibt zu wenig Nachwuchs. Auch hier freuen wir uns darauf, unsere eigenen Lkws so weit wie möglich einzusetzen, aber es ist immer noch eine Herausforderung für den Export außerhalb der Beneluxländer und Nordrhein-Westfalens. Glücklicherweise haben wir gute Partner. Berücksichtigen Sie daher längere Lieferzeiten, da die Rohstoffe, die zu uns kommen müssen, oft eine gleich große Entfernung überbrücken müssen.