IN THIS EDITION NEW: OFFSET EXPANDING, AKARTON GERMANY AND MARKETACTUALITY

GROEI OFFSET PRODUCTENDe in de markt geconstateerde toename van kleurrijke verpakkingen en displays is ook bij Akarton niet onopgemerkt gebleven. Onze keuze om de laatste jaren met name daarin te investeren heeft tot nu toe goed uitgepakt. De groei in displayomzet, maar ook offset bedrukte verpakkingen, zet gestaag door en zorgt voor een ideale spreiding in ons productassortiment.

De displaymarkt in Nederland kenmerkt zich met name door wat kleinere oplages. Een order van 1.000 displays is echt al een hele grote oplage, echter voor bijvoorbeeld de Duitse markt is dat eigenlijk pas een startoplage. We hebben gemerkt dat onze kennis van zowel kleine als grote oplages bij de industriële verpakkingen, ons ook nu in de kaart speelt. We kunnen op beide markten goed concurreren met de bestaande partijen en onze productontwikkeling toont aan dat we op hoog niveau kunnen meespelen. Hierbij worden uitdagende constructies, afwijkende materiaalsoorten of bijzonder druktechnieken ook niet geschuwd.

Veelal wordt er, omdat er toch gestanst en apart verlijmd moet worden, gekozen voor auto-lock dozen. Voor veel collegae is deze zelf vouwende bodemconstructie zeer lastig aan te bieden omdat hun machinepark niet geheel aan deze behoefte kan voldoen. Een investering in de daarvoor benodigde machines heeft Akarton echter al in het verleden gedaan, omdat ze ook inzetbaar zijn voor de industriële verpakkingsactiviteiten. Verdere investeringen in de nabije toekomst sluiten we ook zeker niet uit.

OFFSET EXPANDINGAlso at Akarton, we have been noticing a further growth in the demand for colorful printed packaging and displays. Our choice to invest in techniques for making these kind of products has proven to be a wise decision. The increase in turnover in displays as well as offset printed packaging continuous steadily and ensures a good spread in our product portfolio.

The market for retail point of sales displays is characterized by the demand for smaller quantities. An order for a 1.000 displays is already considered a big deal. However, from a German perspective this is a rather small or even pilot quantity. In this, our experience in supplying both large as well as small quantities industrial packaging is a blessing. We can compete on both markets with existing competitors and our product development proves that we are capable of matching the markets demands at a high level. Challenging constructions, deviating materials or special printing techniques are not avoided and part of daily routines.

Often boxes are constructed with an auto-lock folding bottom because this lets the box to be set up very quickly. Moreover, because with offset printed boxes we need to die cut anyway, it does not raise the price compared to a regular slotted offset printed box. Not many competitors have the necessary machinery at their own location to glue these constructions, but since we also need this for our industrial packaging, we have this technique in house available ourselves. This results in better prices for our customers and shorter lead times.

WACHSTUM DER OFFSET - PRODUKTION Die am Markt festgestellte Nachfrage von hochwertig bedruckten Verpackungen und Displays ist auch bei AKarton nicht unbemerkt geblieben. In den letzten Jahren hat sich die Entscheidung hier zu investieren als richtig erwiesen. Der Display – Umsatz sowie der der im Offsetdruck hergestellten Verpackungen wird kontinuierlich ausgebaut und sorgt für eine ideale Ergänzung unseres Produktsortimentes.

Der Display-Markt in den Niederlanden zeichnet sich insbesondere durch kleinere Auflagen aus. Eine Bestellung von z.B. 1.000 Displays ist hier schon eine sehr große Auflage, für den deutschen Markt hingegen ist das eigentlich oft nur eine Kleinauflage. Wir haben festgestellt, dass unsere Erfahrungen in der Umsetzung von kleinen und großen Mengen von Industrieverpackungen uns bei der Umsetzung sehr hilft. Wir können auf beiden Märkten gut mit den bestehenden Anbietern mithalten, unsere Produktentwicklung beweist immer wieder, dass sie dem hohem Niveau auf dem Markt durchaus standhalten kann. Hier werden anspruchsvolle Konstruktionen mit unterschiedlichen Materialarten und verschiedensten Drucktechniken erstellt.

Im Bezug auf Offsetdruck-Verpackungen haben wir festgestellt, dass wir mit unserem bestehenden Maschinenpark sehr gut ausgestattet sind, auch begünstigt durch die im letzten Jahr erworbene Kaschieranlage. Akarton hat darüberhinaus in weitere Maschinen der Weiterverarbeitung investiert, welche auch für industrielle Verpackungsaktivitäten genutzt werden können. Wir schließen weitere Investitionen in naher Zukunft sicher nicht aus.

 

AKARTON DUITSLANDSinds 1 maart opereert de Duitse vestiging zelfstandig. Ze zal zich met eigen management verder focussen op het uitbreiden van haar marktaandeel en daarbij ook specialiseren op enkele specifieke productgroepen en diensten. Waar tot nu toe de vestiging in het Duitse Nettetal-Breyell onder de vlag van de Venlose vestiging opereerde zal het zich nu als zelfstandig profit-centre gaan profileren en dusdanig op de Duitse markt actief zijn. Dat biedt beide organisaties de mogelijk zich te concentreren op dat waar ze goed in zijn en dus ook de juiste sterktes verder uit te bouwen. Uiteraard zijn beide complementair aan elkaar en werken veelvuldig samen, doch beide met hun eigen verantwoordelijkheden.

AKARTON GERMANY With effect from March 1, our German location will be completely independent from the Dutch settlement. It will focus with its own management on expanding the market share forming the right strategy to compete with specialized products and services. Up until now, the business in the German city of Nettetal-Breyell was a subsidiary of the Dutch location but will now prove that it is able to turn into a standalone profit center. Because of this decision, both companies can focus on expanding their own strength and exploring its opportunities. Of course they will remain very good partners but still with their own responsibilities.

AKARTON DEUTSCHLAND Zwischenzeitlich hat auch unsere deutsche Niederlassung ihre Tätigkeit aufgenommen. Mit einem eigenen Management wird sie sich weiter auf den Ausbau des Marktanteils in Deutschland konzentrieren und sich auf eine Reihe spezifischer Produktgruppen und Dienstleistungen spezialisieren. Wo bisher die Filiale im deutschen Nettetal - Breyell unter der Flagge der Niederlassung Venlo tätig war, wird sie sich nun als eigenständiges Profitcenter profilieren und auf dem deutschen Markt tätig sein. Dies bietet beiden Organisationen die Möglichkeit, sich auf ihre Spezialgebiete zu konzentrieren, und somit auch ihre entsprechenden Stärken weiter zu entwickeln. Natürlich ergänzen sich beide Niederlassungen gegenseitig und arbeiten häufig zusammen, aber beide mit ihren eigenen Verantwortlichkeiten.

 

MARKTACTUALITEITDe papierwereld blijft extreem in beweging. In februari zijn de papierprijzen wederom, zoals aangekondigd, verhoogd met ca. € 50/ton. Dat is dus weer een forse stap. Ook de beschikbaarheid van met name kraft (nieuw) papier lijkt alsmaar beperkter te worden. Het inzetten van substituten, waarover wij u ook in voorgaande edities hebben geïnformeerd, is absoluut noodzakelijk om aan ieders behoefte te kunnen voldoen. Helaas heeft de actuele situatie ook al tot de eerste faillissementen geleid. Een tweetal Duitse fabrikanten van speciale papieren, met name voor de offset verpakkingen ook door ons ingekocht, zijn niet in staat geweest voldoende de grondstofkostenstijgingen door te belasten aan de eindafnemers. Dit heeft, wellicht wel juist mede door de hoge orderintake, helaas geresulteerd in te grote verliezen. Voor deze aanbieders zijn er alternatieven maar ook daar lopen nu de prijzen en levertijden verder op. Met name op de Duitse markt zijn levertijden van 8 tot 12 weken dan ook al geen uitzondering meer. Gelukkig lukt het ons nog steeds met zeer acceptabele levertijden van 8 tot 15 werkdagen, afhankelijk van het product, de markt te bedienen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar uw contactpersoon binnen de afdeling verkoop.

MARKETACTUALITYThe world of paper remains one the move. In February, the prices for raw material have again risen with an average of € 50/tons as announced end of last year. In addition, the availability of mostly new virgin kraft paper seems to become even rarer. Implementing substitutes, as we have also informed you about in our previous editions of this newsletter, is necessary for accommodating every customer’s needs. Unfortunately current market situation has already led to some bankruptcies Two German manufacturers of special papers, mostly used for offset packaging, have not been able to forward all raw material price increases into their market. This has resulted into big loses as the volumes have been increasing rapidly and with that also the shortcomings in gross margin. There are alternative suppliers for these papers on the market but with reducing the availability comes price and lead time increase. Lead times of 8 to 12 weeks are no exception anymore. Fortunately, we have still been able to supply with very acceptable lead times of 2 to 3 weeks, depending on the type of product. For more information, please contact your sales agent at Akarton.

MARKTAKTUALITÄTDie Papierindustrie ist weiterhin einem extremen Wandel unterzogen. Im Februar wurden die Papierpreise wie angekündigt nochmals um rund 50 € / t erhöht. Das ist ein weiterer großer Schritt. Vor allem die Verfügbarkeit von Kraftpapier scheint zunehmend begrenzt zu sein. Der Einsatz von Ersatzstoffen, über die wir Sie auch in früheren Ausgaben informiert haben, ist absolut notwendig, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Leider hat die aktuelle Situation auch zu ersten Insolvenzen geführt. Zwei deutsche Hersteller von Spezialpapieren, insbesondere für die ebenfalls von uns angebotenen Offsetverpackungen, konnten die Rohstoffkostensteigerungen nicht an die Endkunden weitergeben. Dies hat teilweise aufgrund der hohen Auftragseingänge leider zu übermäßigen Verlusten geführt. Für diese Anbieter gibt es Alternativen, aber auch die Preise und Lieferzeiten nehmen zu. Insbesondere auf dem deutschen Markt sind Lieferzeiten von 8 bis 12 Wochen keine Ausnahme mehr. Glücklicherweise schaffen wir es, den Markt mit sehr akzeptablen Lieferzeiten von 8 bis 15 Arbeitstagen zu bedienen, abhängig vom Produkt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson in der Verkaufsabteilung.