IN THIS EDITION NEW: COOL STUFF, PALLET ALTERNATIVE AND MARKET DEVELOPMENT

COOL STUFF Bij een display is het uiteraard de bedoeling dat deze de aandacht trekt van het publiek. Meestal wordt dit gedaan met een bijzondere opdruk of afwijkende constructie.Toch zijn er veel meer mogelijkheden om met een display de aandacht te trekken want niets is zo opvallend als een bewegend, geluid makend en/of lichtgevend object. Recent hebben we een display gemaakt met een ledverlichting erin geïntegreerd die op beweging reageert. Zo “springt de display aan” zodra men erbij in de buurt komt waardoor deze extra aandacht trekt tussen de overige aangeboden producten. Constructies waarin een motortje worden geplaatst om bijvoorbeeld de topkaart of zelfs de hele display op een sokkel te laten draaien zijn ook mogelijk. Ook de integratie van een full color (touch)screen met beeld én geluid trekken natuurlijk veel extra aandacht en verhogen de attentiewaarde van de display enorm. Het hoeft zelfs helemaal niet zoveel meer te kosten als een display zonder deze extra’s, maar als het de verkoopomzet met tientallen procenten verhoogd is het uiteraard zeer de moeite waard. We informeren u graag persoonlijk over alle mogelijkheden tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.

COOL STUFF Obviously, a display should draw the attention of the public. Most of the time by its special print or an odd construction. However, there are many more ways to have people looking at the display because nothing is more appealing than moving objects, sound or even light effects. Recently we have made a display in which a led-light is used that responded to movement. It turned on as soon as anybody got close the display and at that point immediately got people to notice the display and the products it was designed to sell. Constructions including a little motor for rotation the top card or even the complete display are also interesting options. Other cool stuff of course is fully integrated full color (touch) screen with moving images and sound. It does not even have to cost that much more but it can easily increase your sales enormously. For inquiries, please contact our sales department.

COOL STUFF Die Platzierung eines Displays am POS beabsichtigt natürlich, die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu ziehen. Normalerweise geschieht dies mittels einer individuellen Gestaltung in Form einer Bedruckung oder einer besonderen Konstruktion. Doch es gibt noch viel mehr Möglichkeiten mit einem Display Aufmerksamkeit zu erregen, denn nichts ist so auffällig wie ein bewegtes, klingendes und / oder leuchtendes Objekt. Kürzlich haben wir ein Display mit integrierter LED-Beleuchtung entwickelt, die auf Bewegung reagiert. Das Display blinkt, sobald man in seine Nähe kommt, so wird zusätzliche Aufmerksamkeit im Gegensatz zu anderen konventionellen Displays geweckt. Denkbar sind auch Konstruktionen bei denen beispielsweise ein Motor platziert wird. Dieser könnte z.B. das Topschild oder auch das komplette Display auf einem Sockel drehen. Die Integration eines Touch-Screen-Bildschirms mit zusätzlichem Sprach- und / oder Sound- Wiedergabe wird ebenfalls die Aufmerksamkeit des Betrachters verstärkt auf sich ziehen. Dadurch wird die Werbewirksamkeit erheblich gesteigert. Die Kosten für ein derartiges Display müssen auch nicht unbedingt deutlich höher sein als die eines Displays ohne diese Extras. Doch auch schon eine Umsatzsteigerung von nur wenigen Prozent machen diese Mehrinvestition lohnenswert. Wir informieren Sie gerne persönlich über alle Möglichkeiten bei einer unverbindlichen Beratung.


PALLET ALTERNATIEF De standaard houten pallet is in veel exportlanden een “niet graag geziene gast”. Met andere woorden; er zijn veel landen waarnaar geëxporteerd kan worden die geen reguliere pallets accepteren. Denk daarbij aan China of de Verenigde Staten maar dichterbij ook aan Zwitserland. Deze landen accepteren enkel houten pallets die een speciale hitte behandeling hebben gehad. Dit is een relatief duur proces maar vereist ook het nodige papierwerk wat met de verzending mee geleverd moet worden. Een additionele administratieve last voor velen. Hiervoor hebben we een oplossing in de vorm van de 100% kartonnen palletbalk. Deze kan direct onder de doos worden geplakt en is zeer sterk. Een draagkracht van een paar honderd kilo per balk is heel normaal en bij twee of drie balken onder de doos is de pallet dus al snel te vervangen. Daarnaast is deze balk ook heel licht en bespaart bij mogelijke luchtvracht ook nog eens in de directe verzendkosten. Meerdere van onze relaties zetten deze balken in voor export lucht- of container- transport. Het mooie daarbij is dat de prijs van deze kartonnen palletbalken ook nog eens zeer concurrerend is met de houten pallet. Neem dus snel contact op met onze verkoopafdeling voor meer informatie.

PALLET ALTERNATIVE The regular wooden pallet is not a guest that is very welcome in many export countries. In other words, many nations to which we export do not except any regular wooden pallets. China and the USA, or even more close by Switzerland have a very strict policy when it comes to accepting wooden items into their country. They demand the pallets to be heat-treated and accompanied by lots of paperwork to verify the correct materials being used. So not only is it taking a lot of time to get all these of cial documents ready, the process of heat-treatment is also very costly. But we have found the solution in corrugated board and paper based tubes with which we construct pallet beams that can be attached directly to the bottom of a box or to a sheet. The beams can easily carry a weight up to several hundred kilos per beam and with two or three beams attached to the bottom of the box a pallet is quickly replaced by this environmental friendly solution. Furthermore, the beams are very lightweight which results in cost reduction when using airfreight. Several of our customers use the pallet beams for air or sea (container) freight and have discovered its competitive pricing when compared to the heat-treated pallets. Interested in more information? Contact your sales agent at Akarton!

PALETTEN-ALTERNATIVE Die standard Holzpalette ist in vielen Exportländern ein “nicht gern gesehener Gast”. Mit anderen Worten, viele Nationen, in die wir exportieren, möchten keine normalen Holzpaletten. China und die USA, oder noch näher, die Schweiz, verfolgen eine sehr strenge Politik, wenn es darum geht, Holzartikel in ihr Land zu bringen. Sie verlangen, dass die Paletten wärmebehandelt werden und von vielen Unterlagen begleitet werden, um die korrekten Materialien zu veri zieren. Es braucht also nicht nur viel Zeit, um all diese of ziellen Dokumente fertigzustellen, auch der Prozess der Wärmebehandlung ist sehr kostenintensiv. Aber wir haben die Lösung in Wellpappe- und Papierröhren gefunden, mit denen wir Palettenträger konstruieren. Diese können direkt am Boden einer Box oder an einem Blech befestigt werden. Die Balken können leicht ein Gewicht von bis zu mehreren hundert Kilo pro Balken tragen und mit zwei oder drei Balken am Boden der Box wird eine Palette schnell durch diese umweltfreundliche Lösung ersetzt. Darüber hinaus sind die Träger sehr leicht, was zu einer Kostenreduktion beim Einsatz von Luftfracht führt. Einige unserer Kunden verwenden die Palettenträger für Luft- oder Seefracht (Container) und haben im Vergleich zu den wärmebehandelten Paletten ihre wettbewerbsfähigen Preise entdeckt. Interessiert an mehr Informationen? Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei Akarton!


MARKTACTUALITEIT Afgelopen maanden is er veel rust geweest op het vlak van de papierprijsontwikkeling. Geen stijging en geen daling. Het enige papier wat zich echter enigszins aan de trend van de daaraan voorafgaande periode van prijsstijgingen had onttrokken, was het witte kraft en het half-celstof papier (speciaal papier voor extra zware golfkarton kwaliteiten). Helaas is men bij de papierproducten van mening dat dit alsnog ingehaald moet worden. Derhalve zullen komende maand deze kwaliteiten met naar verwachting ca. € 50,-- per ton in prijs stijgen. Daar waar dit mogelijk voor u van toepassing is, zullen we u over de prijsconsequentie voor uw verpakking informeren. De overige papiersoorten zijn nog allemaal stabiel echter er begint wel weer krapte te ontstaan op de oud papiermarkt. Dat betekent dat voor ruwweg 80% van de lopende kwaliteiten geen prijsverhoging wordt verwacht in het komende kwartaal echter voor de periode daarna is dit niet uit te sluiten.


MARKET DEVELOPMENT We experienced several months of calmness of the raw material market. No increase and no decrease of price level. The only paper grades that are not affected by the previous price increases are the white kraft and semi chemical papers. Unfortunately the producers of these papers believe is now time to also increase the price level with an expected volume of € 50,- per tons. We will of course inform you if this also effects the corrugated packaging that you buy from us by updating and sending over the correct prices for these items. All other raw material prices are currently stable which means that for 80% of the regular grades no increase is expected in the upcoming quarter. However, after that it all remains to be seen how stable price level still is.

MARKTAKTUALITÄT Wir haben einige Monate Ruhe auf dem Rohstoffmarkt erlebt. Kein Anstieg und kein Rückgang des Preisniveaus. Die einzigen Papiersorten, die von den früheren Preiserhöhungen nicht betroffen sind, sind die weißen Kraft- und Halbchemikalienpapiere. Leider glauben die Produzenten dieser Papiere, dass es nun an der Zeit ist, auch das Preisniveau mit einem erwarteten Volumen von € 50, - pro Tonne zu erhöhen. Selbstverständlich informieren wir Sie darüber, ob sich dies auch auf die von uns eingesetzten Wellpappsorten auswirkt, indem wir die korrekten Preise für diese Artikel aktualisieren und an unsere Kunden versenden. Alle anderen Rohstoffpreise sind derzeit stabil, so dass für 80% der regulären Sorten im kommenden Quartal kein Anstieg zu erwarten ist. Danach bleibt jedoch abzuwarten, wie stabil das Preisniveau noch ist.