IN THIS EDITION NEW: MARKET CIRCUMSTANCES, GOLD AWARD AND EXPANSION SALES TEAM

MARKTOMSTANDIGHEDEN U heeft het ongetwijfeld al vernomen uit de media, via uw contactpersoon bij ons of via eerdere berichten die we verzonden in het voorjaar; de papierprijzen gaan door het dak. De enorme oplopende tekorten aan nieuw papier (kraft) hebben ervoor gezorgd dat de grondstofkosten sinds begin dit jaar tot wel 30% gestegen zijn en nog verder stijgen in het 3e kwartaal. De stijging van nieuw papier gaat hand in hand met de stijging van de prijs van oud papier. Ook hier hebben we te maken met forse prijsstijgingen van grondstoffen. Waar oud papier, en dus gerecycled papier voor karton, nog voldoende beschikbaar is, wordt het tekort aan nieuw bruin papier met de dag groter. De levertijden lopen behoorlijk op en er wordt derhalve steeds meer teruggevallen op substituten. Het zogenaamde “kraft substituut” is een kwalitatief hoogwaardige vervanger en daarmee een goed alternatief. Daarom hebben wij deze kwaliteit steeds meer ingezet om de nieuwe papieren met lagere grammage te vervangen. Dit heeft geen gevolgen voor de stapelkracht (ECT-waarde) van het karton en derhalve zult u hiervan geen hinder ondervinden. Enkel wanneer u gebruik maakt van diep gekoeld transport kan er een afwijking zijn, omdat nieuw papier nog altijd het meest vochtbestendig is. Mocht u gebruik maken van een dergelijk transport, maakt u dat alstublieft tijdig kenbaar aan ons.

MARKET CIRCUMSTANCES Undoubtedly, you will have noticed in the media, through your contacts in business or through earlier letters from us, that paper prices are rising heavily. Growing lack of paper (kraft) have caused substantial rises of prices of raw materials up to 30% since the start of this year and this process is expected to continue. When new paper prices rise, old paper prices have always followed this trend. Therefore, we have also have to deal with severe rises of prices for these raw materials. Shortages of new brown paper are growing while old paper (recycled paper) is still sufficient in stock up until now. Delivery times are increasing substantial and therefore substitutes are deployed. This so called kraft substitute is of such a high quality that it is used as a very good alternative. We also have decided to use this alternative more and more to replace kraft paper with lower grammar. This alternative doesn’t have consequences for stacking strength values (ECT). Only in case of deep cooling transports, there is a possibility of minor deviation because of the higher moisture resistance of the original kraft papers. In the case of deep cooling transports, please contact us to discuss alternatives.

MARKTBEDINGUNGEN Zweifellos haben Sie aus den Medien, über Ihre Kontaktperson oder aus unseren Mittteilungen und Briefen die wir im Frühjahr geschickt haben, von den stark ansteigenden Papierpreisen erfahren. Der riesige Mangel an neuem Papier (Kraft) hat zu stark ansteigenden Rohstoffkosten geführt. Die Rohstoffkosten sind seit Anfang des Jahres bis zu 30% gestiegen und legen auch im 3. Quartal weiter zu. Demzufolge steigen auch die Preise für Altpapier. Wo Altpapier und Recyclingpapier noch genügend vorrätig sind, wird der Mangel an neuem braunen Papier von Tag zu Tag grösser. Wegen der längeren Lieferzeiten wird daher immer mehr auf Substitute zurückgegriffen. Das sogenannte „Kraft-Ersatz“ ist derart hochwertig, dass es eine gute Alternative ist. Deswegen setzen wir dieses Papier als Ersatz für neue Papiere im Bereich der niedrigen Grammagen immer mehr ein. Das hat keinen Einfluss auf den Stapelstauchwert (BCT) und Sie werden keine Nachteile erfahren. Nur bei Tiefkühlverpackungen könnte es problematisch sein, weil neue Papiere besser gegen Feuchtigkeit schützen. Wenn dem so ist, informieren Sie uns bitte umgehend.


GOLD AWARD Akarton is door onafhankelijk instituut EcoVadis in Parijs/Frankrijk beloond met de “gold award”. Dit is het hoogst mogelijk haalbare level op het gebied van sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij worden zeer veel verschillende aspecten beoordeeld zoals onder andere arbeidsomstandigheden, milieubeleid, veiligheid, gezondheid en mensenrechten. De wijze waarop Akarton hiermee omgaat wordt dus door deze instantie, in opdracht van een van onze grootste klanten, op het hoogst mogelijke niveau beoordeeld. Daarop zijn we niet alleen trots, we vinden dit eigenlijk een basisvoorwaarde van correcte bedrijfsvoering.

GOLD AWARD Akarton has been awarded the “gold award” by independent auditor EcoVadis from Paris/France. This is the highest possible level achievable for companies’ policy on corporate social responsibility. Many aspect are being audited such as employment and labour conditions, environmental policy, safety and health regulations and human rights. The way Akarton is handling these items has been judged by this organization, which was appointed by one of our biggest customers, to be at best possible level. Of course we are very proud of this achievement, but believe it is the foundation for a correct operation in an organization.

GOLD AWARD Akarton wurde vom unabhängigen Institut EcoVadis in Paris / Frankreich mit dem “Goldpreis” ausgezeichnet. Dies ist der maximal erreichbare Grad. Es wurden verschiedene Aspekte wie Arbeitsbedingungen, Umweltpolitik, Sicherheit und Gesundheit sowie Menschenrechte beurteilt. Die Art und Weise wie Akarton mit diesen Themen umgeht, wurde von dieser Agentur im Auftrag einer unserer größten Kunden auf das höchstmögliche Niveau beurteilt. Darauf sind wir nicht nur stolz, sondern wir denken auch, dass dies eine Grundvoraussetzung für jedes Unternehmen sein muss.


UITBREIDING VERKOOPTEAM Akarton groeit momenteel gestaag en de verwachtingen voor de toekomst zijn hoog gespannen. Dit heeft gemaakt dat wij gemeend hebben ons hierop voor te bereiden door twee “nieuwe” accountmanagers aan te stellen. Nieuw bij ons, echter zeer ervaren in onze branche. Beide collega’s hebben hun sporen meer dan ruim verdiend en hebben veel ervaring met zowel de industriële als ook commerciële verpakkingen. We hebben er bewust voor gekozen kennis in huis te halen waar u als klant direct van kunt profiteren.

Burkhardt Nowotny zal zich voornamelijk concentreren op de Duitse markt. Dit is een groeimarkt voor ons aangezien ons reeds bij u bekende service- en betrouwbaarheidsniveau bij onze Oosterburen zeker nog geen standaard is. Dit opent aldaar dus deuren als ook de innovatieve digitale druktechniek voor ons van grote toegevoegde waarde is omdat dit in Duitsland nog in de kinderschoenen staat.

Jos Hoekstra zal zowel in de Benelux als in Duitsland actief zijn. Met meer dan 15 jaar ervaring op de Duitse markt heeft hij een groot netwerk opgebouwd maar kent ook de Duitse zakencultuur zeer goed. Echter ook in Nederland en België is Jos jarenlang actief geweest in de verkoop van verpakkingen en displays. Zijn kennis stellen we onze klanten dan ook graag ter beschikking.

Beide heren zijn ruim ingewerkt en kunnen u perfect van advies voorzien, schroom niet contact met hen op te nemen. Uiteraard zijn de overige collega’s van ons verkoopteam, met wie u in het verleden kennis hebt gemaakt, graag actief voor u.

EXPANSION SALES TEAM Akarton is growing steadily and our expectations for the future are high. We therefore contracted two new account managers in order to prepare the sales team for the expected growth. These colleagues are new for us but they have years of experience in our field. Both have extended experience in the field of industrial as well as commercial packaging. We have deliberately chosen for organizing and expending our knowhow in order to serve you in the best way possible.

Burkhardt Nowotny will focus on the German market. We expect to grow severe in this market by practicing our high service standard as well as our great reliability that you have been experiencing from us over the years. The lack of these standards in the German market offer us large opportunities. Our possibility to use innovative printing technics are of great value for us, because in the German market this is only just making its introduction.

Jos Hoekstra will act in Germany as well as the Benelux. His experience of over 15 years in the German market makes that he has an extended network there and that he is familiar with the German culture. He also worked with companies the Benelux countries to produce displays and packaging.

We are happy to provide you with their experience and knowledge, which enables them to advice you properly in the field of packaging and producing and/or designing displays. Do not hesitate to contact them. Of course, the rest of our sales team is also very much prepared to be of service to you.

ERWEITERUNG DES VERKAUFSTEAMS Akarton wächst stetig und wir haben hohe Erwartungen für die Zukunft. Um für die Zukunft gewappnet zu sein haben wir 2 neue Account Manager eingestellt. Neu bei uns, aber sehr erfahren in der Branche. Beide haben ihre Spuren mehr als verdient und sind sehr erfahren mit sowohl industriellenals auch kommerziellen Verpackungen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden „Know How“ einzukaufen, damit Sie als Kunde davon profitieren können.

Burkhardt Nowotny wird sich vor allem auf den deutschen Markt konzentrieren. Deutschland ist ein Wachstumsmarkt weil dort unser, Ihnen bekanntes Service- und Zuverlässigkeitsniveau noch kein Standard ist. Dies eröffnet neue Möglichkeiten und dabei spielt unsere digitale Drucktechnik, die sich im deutschen Markt noch nicht so etabliert hat, einen Mehrwert.

Jos Hoekstra wird sowohl in Benelux als auch in Deutschland tätig sein. Mit über 20 Jahren Erfahrung auf dem deutschen Markt hat er ein großes Netzwerk aufgebaut, kennt aber auch die deutsche Unternehmenskultur sehr gut. Auch in den Niederlanden und Belgien ist Jos seit vielen Jahren im Verkauf von Verpackungen und Displays tätig. Wir freuen uns daher, sein Wissen unseren Kunden zur Verfügung stellen zu dürfen

Beide Herren sind bereits eingearbeitet und können Ihnen einen perfekten Rat geben, also zögern Sie nicht, sie zu kontaktieren. Natürlich sind auch die anderen Mitarbeiter unseres Verkaufsteams, die Sie in der Vergangenheit bereits kennengelernt haben, gerne für Sie aktiv.