ONTWERP

Zeer regelmatig ontvangen wij (druk)ontwerpen van designbureaus die niet bekend zijn met de productie van (golf)kartonverpakkingen. Meestal zijn dit de bureaus die zeer goed zijn in het maken van ontwerpen voor ”vlakke beelddragers”, zoals websites en regulier drukwerk. Wij helpen deze partijen graag maar dienen daarvoor wel op tijd samen te komen. Wij adviseren graag vooraf, dit is beter dan achteraf te moeten corrigeren. Betrek ons dus tijdig bij het ontwerpen, wij hebben de kennis van de druktechniek maar ook van de in te zetten uitvoeringen en materialen.


ONTWERP