MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

ONDERNEMEN

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat binnen onze organisatie zeer hoog in het vaandel. Dit blijkt met name uit het feit dat wij zeer veel waarde hechten aan onze medewerkers en aan het milieu. In ons KAM-systeem (ISO9001 & ISO14001) wordt hier dan ook veel aandacht aan geschonken. Wij hebben ook gekozen voor een milieubewust inkooptraject en hebben ons daarvoor door de FSC-organisatie laten certificeren.


Download hier onze beleidsverklaring