RISICOMANAGEMENT

Middels onze logistieke diensten nemen wij enkele risico’s bij onze relaties uit handen. Zo monitoren wij de minimale voorraden en leggen we tijdig nieuwe voorraden aan, leveren wij op afroep tot aan de inpaktafel en zorgen we er ook voor dat we pieken en dalen in de afname volgen. Eenmaal gewend aan ons logistieke concept wordt ervaren dat alle risico’s van het zelf op voorraad houden van verpakkingsmaterialen achterhaald zijn, zelfs tot op het niveau van het financieren van deze voorraden.